Zaawansowane Metody Analizy Danych w Biologii Molekularnej (ZMADBM)Prowadzący:


Zespół Biologii Obliczeniowej IPI PAN:

Zaliczenie Przedmiotu:


 1. Wykład 90 minut (egzamin pisemny w sesji)
 2. Ćwiczenia 90 minut (15 x 10 pkt = 150 pkt)
  • 76 - 90 pkt (> 50%) ocena 3
  • 91 - 105 pkt (> 60%) ocena 3.5
  • 106 -120 pkt (> 70%) ocena 4
  • 121 -135 pkt (> 80%) ocena 4.5
  • 136 - 150 pkt (> 90%) ocena 5
 3. Nieobecność na ćwiczeniach i wysłanie mailem rozwiązań są możliwe lecz wtedy maksymalna wartość punktów za jedne ćwiczenia to 5 pkt (50%).
 4. Czas na wysłanie mailem rozwiązań do zadań to 1 tydzień.
 5. Ocena 4 i wyżej z ćwiczeń uprawnia do zwolnienia z egzaminu z przepisaną oceną za przedmiot. Wyższą ocenę można uzyskać po przystąpieniu do egzaminu.

Literatura:


 • “Statystyczne systemy uczące się” Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015.
 • “Systemy uczące się”, Paweł Cichosz, WNT 2007.
 • “Data Mining Algorithms: Explained Using R”, Paweł Cichosz, Wiley 2015.
 • “Przewodnik po pakiecie R”, Przemysław Biecek, Oficyna wydawnicza GiS.
 • "Wprowadzenie do  R,  Łukasz Komsta,  2004, "https://cran.r-project.org/doc/contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf
 • Wprowadzenie do biologii molekularnej dla bioinformatyków - Widłak, Wiesława ( https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/183 )
 • Bioinformatyka i ewolucja molekularna P.G. Higgs, T.K. Attwood, PWN, 2008