Zaawansowane Metody Analizy Danych w Biologii Molekularnej


Prowadzący:

Zespół Biologii Obliczeniowej IPI PAN:

Czas i Miejsce:

Środa 8.00 - 11.15. Kampus UKSW Wóycickiego. Budynek 12 sala 1242.

Zaliczenie Przedmiotu:

 1. Wykład 90 minut (egzamin ustny w sesji)
 2. Ćwiczenia 90 minut (15 x 10 pkt = 150 pkt)
  • 76 - 90 pkt (> 50%) ocena 3
  • 91 - 105 pkt (> 60%) ocena 3.5
  • 106 - 120 pkt (> 70%) ocena 4
  • 121 - 135 pkt (> 80%) ocena 4.5
  • 136 - 150 pkt (> 90%) ocena 5
 3. Dopuszcza się nieobecność na ćwiczeniach i wysłanie mailem rozwiązań, lecz wtedy maksymalna liczba punktów za ćwiczenia wynosi 5 (50%).
 4. Czas na wysłanie mailem rozwiązań do zadań to 1 tydzień (północ kolejnej środy).
 5. Oceny 4.5 i 5 z ćwiczeń uprawniają do zwolnienia z egzaminu z przepisaną oceną za przedmiot. Wyższą ocenę można uzyskać po przystąpieniu do egzaminu.

Literatura:

 • “Statystyczne systemy uczące się” Jacek Koronacki, Jan Ćwik, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2015.
 • “Systemy uczące się”, Paweł Cichosz, WNT 2007.
 • “Data Mining Algorithms: Explained Using R”, Paweł Cichosz, Wiley 2015.
 • “Przewodnik po pakiecie R”, Przemysław Biecek, Oficyna wydawnicza GiS.
 • "Wprowadzenie do R, Łukasz Komsta, 2004, "https://cran.r-project.org/doc/contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf
 • Wprowadzenie do biologii molekularnej dla bioinformatyków - Widłak, Wiesława ( https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/handle/186319/183 )
 • Bioinformatyka i ewolucja molekularna P.G. Higgs, T.K. Attwood, PWN, 2008